Tin tức

Yup là gì?

29/07/2020 08:47:06 Sáng

Yup là một phó từ trong tiếng anh được nhiều bạn trẻ sử dụng hiện nay, với ý nghĩa là chấp thuận, đồng ý, bằng lòng. Nó đồng nghĩa với yes, yeah hay yep.

Yup thường được sử dụng nhiều trong những trường hợp mang tính suồng sã, thân mật. Trong những câu trả lời, câu nói bộc lộ cảm xúc giữa những người bạn với nhau.

Ví dụ: Can you see it? – Yup, There it is.

Ngoại ngữ iSUN – Tiếng anh cho mọi lứa tuổi

Yep là gì?
Yep là gì?

Nguồn: https://isun.edu.vn