Liên hệ
Địa chỉ

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Đình Chiểu, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi

Điện thoại

0905 960 077

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Đình Chiểu, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi

Cơ sở 2: QL1A - Thạch Trụ Tây - Đức Lân - Mộ Đức - TP.Quảng Ngãi

Cơ Sở 3 : 72 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Quảng phú, Tp. Quảng Ngãi