Liên hệ
Địa chỉ

Trụ sở chính: QL1A , khu 11, Đức Nhuận ,Mộ Đức, Quảng Ngãi

Điện thoại

0905 960 077

Trụ sở chính: QL1A , khu 11, Đức Nhuận ,Mộ Đức, Quảng Ngãi

Cơ sở 2: QL1A - Thạch Trụ Tây - Đức Lân - Mộ Đức - TP.Quảng Ngãi

Cơ Sở 3 : 72 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Quảng phú, Tp. Quảng Ngãi

Cơ sở 4: QL1A Trà Cau TDP Đông Quang, Phường Phổ Văn, Đức Phổ, Quảng Ngãi