Tin tức

Từ vựng về Covid 19

27/07/2020 10:17:53 Sáng

Outbreak (n): ổ dịch, nơi bùng phát dịch

Virus (n): vi- rút gây bệnh

Epidemic (n): dịch bệnh có số người nhiễm tăng nhanh trong một thời điểm trong cùng một khu vực

Pandemic (n): đại dịch, mức độ nghiêm trọng, tăng nhanh và nhiều

Disease (n): căn bệnh

Infect (v): lây nhiễm cho người khác

Infection (n): sự lây nhiễm

Infected (adj): bị nhiễm

Isolate (v): cách ly 

Isolation (n): sự cách ly

Quarantine (n): kiểm tra dịch, cách ly

Incubation period (n): thời gian ủ bệnh

Pathogen (n): mầm bệnh

Patient (n): bệnh nhân

Case (n): ca, vụ việc

Social distancing : hình thức cách ly xã hội

Herd community: miễn dịch cộng đồng

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Anh tại ngoại ngữ iSUN xem tại đây

Ngoại ngữ iSUN – Tiếng anh cho mọi lứa tuổi

từ vựng về Covid 19

Nguồn: http://isun.edu.vn