Tin tức

Từ nghi vấn dùng làm tính từ

04/08/2020 09:59:17 Sáng

Tính từ nghi vấn chỉ có hai hình thức dưới đây:
 1. What: gì, nào ( nói chung ) – đi với danh từ chỉ người cũng như chỉ vật, ở số ít cũng như ở số nhiều, làm bổ túc từ cũng như chủ từ.
  Ví dụ:
               What boy beats you ?
                 Đứa trẻ nào đánh anh ?
               What boys do you beat ?
                 Anh đánh những đứa trẻ nào ?

               What books have you read ?
                 Những cuốn sách nào anh đã đọc ?
 2. Which : gì nào ( ngụ ý lựa chọn ) – đi với danh từ chỉ người cũng như chỉ vật ở số ít cũng như ở số nhiều, làm bổ túc từ cũng như chủ từ.
  Ví dụ: 
               Which book do you like best ?
                 Cuốn sách nào anh thích nhất ?
               Which friend do you prefer ?
                 Người bạn nào anh ưa hơn ?
Lịch khai giảng các khóa học tiếng Anh tại Ngoại ngữ iSUN xem tại đây

Ngoại ngữ iSUN – tiếng Anh cho mọi lứa tuổi

Nguồn:https://isun.edu.vn

Từ nghi vấn dùng làm tính từ
Từ nghi vấn dùng làm tính từ