Tin tức

Trường hợp không nên dùng và dùng thừa sở hữu cách

28/07/2020 08:44:27 Sáng

1. Trường hợp không dùng sở hữu cách.
a. Không dùng sở hữu cách cho những tính từ chỉ vật bất động.
  Ví dụ: The food of a tree : gốc cây
             The top of the mountain : đỉnh núi
b. Không dùng sở hữu cách cho những tính từ dùng như danh từ.
  Ví dụ: The needs of the poor: những nhu cầu của giới nghèo
             The qualities of the Japanese: những đức tính của người Nhật
2. Trường hợp dùng thừa sở hữu cách.
  Ví dụ: A friend of my father’s: một người bạn của cha tôi
            A friend of mine: một trong số những bạn của tôi

Lịch khai giảng các khoá học tiếng Anh tại Ngoại ngữ iSUN xem tại đây

Trường hợp không nên dùng sở hữu cách

Ngoại ngữ iSUN – tiếng Anh cho mọi lứa tuổi

Nguồn:https://isun.edu.vn