Tin tức

To be beat là gì ?

28/08/2020 14:53:29 Chiều

Chúng ta thường biết đến động từ ” beat ” với nghĩa đánh bại, chiến thắng. 
Ví dụ:  MU beats Liverpool   ( MU đánh bại Liverpool )
Tuy nhiên, beat còn mang một nghĩa khác là ở dạng tính từ. Nếu bạn nghe thấy ai đó nói ” I am beat ” ( tức là họ đang cảm thấy mệt và kiệt sức ).
Ví dụ:
You look so beat, what ‘ s going ?
I’ ve been doing housework all morning.
Ngoại ngữ iSUN – tiếng Anh cho mọi lứa tuổi

to be beat nghĩa là gì?
to be beat nghĩa là gì?

Nguồn:https://isun.edu.vn