Tin tức

Thích là nhích tiếng Anh nói sao

29/09/2020 16:47:50 Chiều

Những cụm từ tiếng Anh giới trẻ hay dùng

Give it a shot!: Thích là nhích

Dont be so lame: Bớt xàm đi nha!

Save some for me: Chừa cho tao miếng với!

I’ll slap you in the face: Tao tán sml bây giờ!

Its just your karma! Do ăn ở hết đó

Thích là nhích tiếng Anh nói sao
Thích là nhích tiếng Anh nói sao

Nguồn:https://isun.edu.vn