Tin tức

Thành ngữ về sức khỏe trong tiếng anh

04/08/2020 08:31:12 Sáng

Be in bad shape: dùng để nói một ai đó đang ở trong tình trạng không tốt về thể chất hoặc tinh thần

Bag of bones: miêu tả người cực kỳ gầy gò

Black out: dùng để nói về việc bị ngất, bất tĩnh

Under the weather: dùng để nói một ai đó đang bị bệnh hoặc cảm thấy đau ốm

Be ready to drop: cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mất hết sức lực

Frog in one’s throat: dùng trong trường hợp người nào đó khó có khả năng lưu loát vì họ cảm thấy đau họng hoặc muốn ho.

Kick the bucket: thành ngữ nói giảm nói tránh về việc ai đó qua đời

On one’s last legs: nói về việc ai đó thấy vô cùng mệt mỏi hoặc đang trong tình trạng cận kề cái chết

Back on someone’s feet: nói về một người đã trở nên khỏe mạnh lại sau một thời gian ốm

Full of bean: có nhiều năng lượng hoặc nhiệt huyết

Be on the mend: trở nên tốt hơn, phục hồi sau cơn đau ốm hoặc chấn thương

Hale and hearty: mô tả một người cao tuổi có sức khỏe vô cùng tốt, vô cùng khỏe mạnh

Land of the living: cách nói vui về việc ai đó vẫn còn sống.

Thành ngữ về sức khỏe trong tiếng anh
Thành ngữ về sức khỏe trong tiếng anh

Ngoại ngữ iSUN – Tiếng anh cho mọi lứa tuổi

Nguồn: https://isun.edu.vn