Tin tức

Thành lập tính từ kép trong tiếng Anh

31/07/2020 16:56:12 Chiều

Tính từ kép thành lập theo những thể thức dưới đây:
                            adj + adj
               dark-blue   :  xanh thẫm
               dark-red     :  đỏ thẫm
               red-hot       : nóng đỏ…
 Chú ý: dịch sang tiếng Việt theo thứ tự ngược với tiếng Anh.

Thành lập tính từ kép trong tiếng anh
Thành lập tính từ kép trong tiếng anh

                            Noun + adj
               snow-white :  trắng như tuyết
               coal-black   :  đen như than
               blood-red    : đỏ như máu
 Chú ý: loại tính từ kép này là hình thức so sánh bằng nhau rút gọn:
               snow-white = as white as snow
               coal-black  = as black as coal
               blood-red   = as red as blood 
                            adj + noun + ed
               dark-eyed  : có mắt huyền
               short-haired  : có tóc ngắn
               ash-colored  : có màu tro
 Chú ý: loại tính từ ghép này thật đặc biệt vì nó có thể thay thế được mệnh đề tính từ.
   Ví dụ:
          – I see a person whose beard is long –> I see a long-bearded person.
            Tôi thấy một người có bộ râu dài
Lịch khai giảng các khóa học tiếng Anh tại ngoại ngữ iSUN xem tại đây

Ngoại ngữ iSUN – tiếng Anh cho mọi lứa tuổi

Nguồn:https://isun.edu.vn