Tin tức

Số nhiều của danh từ kép trong tiếng Anh

30/07/2020 08:49:55 Sáng

a. Thường chỉ đổi yếu tố chính ( principal component ) sang số nhiều mà thôi.
  Ví dụ:
          looker-on          –>  lookers-on          : khán giả
          father-in-law     –>  fathers-in-law      : bố vợ 
          shoe-maker      –>  shoe-makers       : thợ đóng giày
          class-room        –>  class-rooms        : lớp học  
     trừ grown-up          –>  grown-ups           : người lớn
b. Đôi khi đổi cả yếu tố sang số nhiều ( nhất là những danh từ kép bằng tiếng : man, woman )
  Ví dụ: 
          man-servant     –>  men-servants     : đứa ở trai
          woman-doctor   –>  women-doctors   : nữ bác sĩ
          gentleman-farmer     –>  gentlemen-farmers  : ông trại chủ…
Lịch khai giảng các khóa học tiếng Anh tại ngoại ngữ iSUN xem tại đây

Ngoại ngữ iSUN – tiếng Anh cho mọi lứa tuổi

So sánh nhiều của danh từ kép trong tiếng Anh
So sánh nhiều của danh từ kép trong tiếng Anh

Nguồn:https://isun.edu.vn