Tin tức

Phân loại tính từ trong tiếng Anh

30/07/2020 10:33:17 Sáng

Tính từ có 8 loại:
1. Tính từ riêng ( proper adjective ) : là từ xuất phát từ một danh từ riêng.
    Ví dụ:
               Viet Nam  –>  Vietnamese
               England   –>  English
               Britain     –>  British
               France    –>  French
               Japan     –>  Japanese
               America   –>  American …
 Chú ý: Những tính từ riêng phải viết hoa.
2. Tính từ miêu tả ( descriptive adjective ) : là những từ miêu tả hoặc định phẩm một danh từ.
    Ví dụ:
               a round ball   : trái banh tròn
               a bad woman : người đàn bà xấu
               a tall boy   : đứa trẻ cao
3. Tính từ sở hữu ( possessive adjective ) là từ dùng để chỉ danh từ đó thuộc về ai.
    Ví dụ:
               my book   : cuốn sách của tôi
               his house  : nhà của ông ta 
               our garden  : vườn của chúng ta…
4. Tính từ số mục ( numeral adjective ) là từ chỉ số đếm hoặc số thứ tự.
    Ví dụ: 
               one, two, three…: một, hai, ba…
               First, second, third…: thứ nhất, thứ hai, thứ ba…
5. Tính từ bất định ( indefinite adjective ) là từ không chỉ rõ các vật.
    Ví dụ:   all   : tất cả 
                every  : mọi 
                many, much : nhiều
                some   : ít nhiều…
6. Tính từ chỉ thị ( demonstrative adjective ) là từ đi với danh từ để chỉ cái này, cái kia.
    Ví dụ: 
               this book    : cuốn sách này
               that chair    : cái ghế kia…
7. Tính từ liên hệ ( relative adjective ) là những từ có cùng hình thức như đại từ liên hệ.
    Ví dụ:  Whichever, whatever…
8. Tính từ nghi vấn ( interrogative adjective ) là từ dùng để hỏi.
    Ví dụ: 
               Which car do you prefer ?
               Anh thích chiếc xe hơi nào ?
               In what place were you born ?
               Anh sinh ra ở nơi nào ?
Lịch khai giảng các khóa học tiếng Anh tại Ngoại ngữ iSUN xem tại đây

Ngoại ngữ iSUN – tiếng Anh cho mọi lứa tuổi

Nguồn:https://isun.edu.vn