Tin tức

PHÂN BIỆT SỬ DỤNG V – ING VÀ TO – V CHO MỘT SỐ TỪ THÔNG DỤNG

05/10/2021 17:10:13 Chiều
Phân biệt sử dụng V – ing và To – V cho một số từ thông dụng, cùng iSUN tìm hiểu ngay nhé: 

1. Forget, remember

+ V – ing : nhớ (quên) chuyện đã làm.

Ex: I remember meeting you somewhere last year. (Tôi nhớ đã gặp bạn ở đâu đó hồi năm ngoái)

+ To inf: nhớ (quên) để làm chuyện gì đó.

Ex: Don’t foget to buy me a book. (Đừng quên mua cho tôi quyển sách nhé – chưa mua).

2. Regret

+ V – ing: hối hận chuyện đã làm.

Ex: I regret lending him the book. (Tôi hối hận đã cho anh ta mượn quyển sách)

+ To inf: lấy làm tiếc để….

Ex: I regret to tell you that …: (Tôi lấy  làm tiếc để nói với bạn rằng …)

3. Try

+ V – ing: nghĩa là thử

Ex: I try eating the cake he makes. (Tôi thử ăn cái bánh anh ấy làm)

+ To inf: cố gắng để…

Ex: I try to avoid meeting him. (Tôi cố gắng tránh gặp anh ấy)

4. Mean

+ V – ing : mang ý nghĩa

Ex: Failure on the exam means having to learn one more year. (Thi rớt nghĩa là phải học thêm một năm nữa)

+ To inf: dự định

Ex: I mean to go out. (Tôi dự định đi chơi)

5. Suggest

S + suggest + S + (should) do: gợi ý ai đó nên làm gì (mình không tham gia)

Ex: Rose has toothache. Tom suggest Rose should go to dentist (Rosy bị sâu răng. Tom gợi ý Rose nên đi nha sĩ)

S + suggest + V – ing: gợi ý ai đó cùng làm gì (mình cũng tham gia)

Ex: I suggested playing soccer. (Tôi gợi ý chơi bóng đá và tôi cũng tham gia)

6. Go on

+ Go on + V – ing: chỉ sự liên tục của hành động.

Ex: My father went on working until he was nearly 70. (Bố tôi đã liên tục làm việc cho đến khi ông ấy gần 70 tuổi)

+ Go on + To inf: tiếp tục làm điều gì đó sau khi kết thúc 1 công việc.

Ex: Go on paint the windows when you have repaired the door. (Tiếp tục sơn lại cái cửa sổ sau khi bạn sửa xong cái cửa chính)

Đọc thêm các chuyên mục Tiếng Anh hay tại https://isun.edu.vn hoặc Fanpage: ngoainguisun

Nguồn: https://isun.edu.vn