Tin tức

Nope là gì?

23/07/2020 18:09:49 Chiều

Nope = No: không

Nope là một cách nói lóng của No, có nghĩa là không!

Tuy nhiên cách dùng của Nope và No lại khác nhau. Chính xác thì 2 từ này khác như sau:

Nope là từ lóng nên chỉ được dùng trong trường hợp không trang trọng, tức là các trường hợp giao tiếp, trò chuyện đời thường với bạn bè, người thân thiết với bạn. Trong khi No thì là 1 từ có thể dùng được trong cả trường hợp trang trọng và không trang trọng.

Nope chỉ được dùng để thay thế cho No trong các câu hỏi Yes/No (câu hỏi Có/Không), còn lại các trường hợp khác nó không thể thay thế được.

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Anh tại Ngoại ngữ iSUN xem tại đây

Ngoại ngữ iSUN – Tiếng anh cho mọi lứa tuổi

Nope là gì?

Nguồn: http://isun.edu.vn