Tin tức

Những từ dùng thay cho tính từ

01/08/2020 11:01:30 Sáng

Tính từ là loại từ định phẩm hoặc bổ túc nghĩa danh từ, vậy bất cứ từ nào định phẩm hoặc bổ túc nghĩa danh từ có thể dùng thay cho tính từ.
Đây là những từ có thể dùng như tính từ.
1. Phân từ hiện tại. ( Present participle )
          A sleeping lion : con sư tư đang ngủ
          A fading flower : chiếc hoa tàn
          A singing bird  : con chim đang ca
2. Phân từ quá khứ. ( Past participle )
          A broken cup  : chiếc tách vỡ

Từ dùng thay cho tính từ
Từ dùng thay cho tính từ

          A burnt house : ngôi nhà bị cháy
 Chú ý: phân từ hiện tại bao giờ cũng có nghĩa chủ động, phân từ quá khứ có nghĩa thụ động.
 Hãy để ý sự khác nhau giữa những từ:
          pleased  =  pleasing
          interested  = interesting
          amused   = amusing
3. Trạng từ ( đi theo phân từ không đặt rõ ra )
  Ví dụ: 
          – The down ( going ) train : chuyến  xe lửa đi xuống
          – The up ( going ) train : chuyến xe lửa đi lên 
4. Danh từ hoặc danh động từ ( verbal noun )
  Ví dụ:
          – A flower-girl : cô gái bán hoa
          – A wood-table : cái bàn gỗ
Lịch khai giảng các khóa học tiếng Anh tại Ngoại ngữ iSUN xem tại đây

Ngoại ngữ iSUN – tiếng Anh cho mọi lứa tuổi

Nguồn:https://isun.edu.vn