Tin tức

Một số câu giao tiếp thường dùng hằng ngày

21/10/2021 10:09:19 Sáng
Một số câu giao tiếp thường dùng hằng ngày trong tiếng Anh, cùng iSUN tìm hiểu ngay nhé:
 • See you later: gặp bạn sau
 • See you tomorrow: Gặp bạn ngày mai
 • See you tonight: gặp bạn tối nay
 • She’s pretty! Cô ấy đẹp
 • Sorry to bother you: xin lỗi làm phiền bạn
 • Really? Thật sự luôn?
 • Nothing else: không còn gì khác
 • Of course: dĩ nhiên
 • Please fill out this form: làm ơn điền vào đơn này
 • Please take me to this address: làm ơn đưa tôi tới địa chỉ này
 • Please write it down: làm ơn viết ra giấy
 • Right here: ngay đây
 • May I speak to Mrs.Lala please? Tôi có thể nói chuyện với bà Lala không?
 • More than that: hơn thế nữa
 • Never mind: đừng bận tâm
 • Next time: lần tới
 • No, thank you: không, cảm ơn
 • Nonsense: vô lý
 • Just a little: một ít thôi
 • Just a moment: chờ một chút
 • Let me check: để tôi kiểm tra
 • Let me think about it: để tôi suy nghĩ về việc đó
 • Let’s go have a look: cùng đi xem nào
 • Let’s practice English: cùng thực hành tiếng Anh nào
 • Is that enough? Như vậy đủ không?
 • I’ve been here for two day: tôi đã ở đây hai ngày
 • I’ve never seen that before: tôi chưa bao giờ thấy cái đó trước đây
 • I don’t want it: tôi không muốn nó
 • I don’t want that: tôi không muốn cái đó
 • I don’t want to bother you: tôi không muốn làm phiền bạn
 • I feel good: tôi cảm thấy khỏe
 • I get off of work at 6: tôi xong việc lúc 6 giờ
 • I have a headache: tôi nhức đầu
 • Hurry: nhanh lên
 • I’ve ate already: tôi đã ăn rồi
 • I can’t hear you: tôi không thể nghe bạn nói gì
 • I don’t speak very well: tôi không giỏi nói lắm
 • I don’t understand: tôi không hiểu
 • He’s coming soon: anh ta sắp tới
 • He’s right: anh ta đúng
 • He’s very annoying: anh ta khó chịu quá
 • Everything is ready: mọi thứ đã sẵn sàng
 • Excellent: xuất sắc
 • Good idea! ý kiến hay

Đọc thêm các chuyên mục tiếng Anh hay tại; https://isun.edu.vn hoặc Fanpage: ngoainguisun

Nguồn: https://isun.edu.vn