Lịch thi Starters, Movers, Flyers 2020

02/07/2020 20:01:56 Chiều

Trung tâm ngoại ngữ iSUN thông báo lịch thi chứng chỉ YLE 2020: Starters; Movers; Flyers

Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge là bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh của học viên nhằm tạo cơ sở cho học viên nâng cao trình độ tiếng Anh; chứng chỉ Young Learners English dành cho học viên tiểu học và trung học cơ sở

Chi tiết lịch thi như sau:

Lịch thi Starters; Movers; Flyers 2020

Ngoại ngữ iSUN tổ chức luyện thi chứng chỉ Cambridge thường xuyên; khoá luyện thi trong vòng 3 tháng; tổ chức thi thử để học viên tự tin bước vào kỳ thi thật.

Để biết rõ hơn về kỳ thi Starters; Movers; Flyers, liên hệ 0905960077 cô Huyên.

Nguồn:https://isun.edu.vn