Tin tức

Lạc quan lên tiếng Anh nói như thế nào

26/09/2020 10:44:36 Sáng

Lighten up: cụm từ này có nghĩa là lạc quan lên, vui vẻ lên, đừng khắc khe quá với bản thân

Eg. Oh ,lighten up!  Its was only a joke!

Nào, vui lên đi! Nó chỉ là một trò đùa thôi mà.

Lạc quan lên tiếng anh nói sao
Lạc quan lên tiếng anh nói sao

Nguồn:https://isun.edu.vn