Tin tức

Fercon nghĩa là gì ?

21/08/2020 15:59:57 Chiều

Fercon là tên gọi của một cộng đồng người hâm mộ đối với một ca sĩ hay nhóm nhạc nào đó, nó thể hiện sức mạnh của tình yêu thương, ngưỡng mộ đối với ca sĩ hay nhóm nhạc đó.
Ví dụ:   Fercon ! Where are you ?
            Fercon ơi ! Bạn đang ở đâu ?
Ngoại ngữ iSUN – tiếng Anh cho mọi lứa tuổi

Fercon nghĩa là gì ?
Fercon nghĩa là gì ?

Nguồn:https://isun.edu.vn