Tin tức

Dunno nghĩa là gì?

30/07/2020 17:09:20 Chiều

Dunno là một cách nói nhanh của cụm từ “I don’t know” (tôi không biết) được giới trẻ sử dụng phổ biến hiện nay. 

Tuy nhiên hãy cẩn thận với những người bạn muốn sử dụng cách nói này, nếu bạn nói như vậy với ai đó ở vị trí cao hơn mình, điều đó có thể xem là thô lỗ. Vì vậy để an toàn, chỉ nên sử dụng nó với những người cùng tuổi hoặc trẻ hơn.

Cách nói I don't know của giới trẻ
Cách nói I don’t know của giới trẻ

Ví dụ: Where’s Jane? She’s supposed to be here by now. (Jane đâu rồi? Bây giờ cô ấy đáng lẻ ra phải ở đây.

Dunno, She’s always late! (Không biết, cô ấy luôn luôn trễ giờ).

Ngoại ngữ iSUN – Tiếng anh cho mọi lứa tuổi.

Nguồn: https://isun.edu.vn