Tin tức

Cụm từ hay trong tiếng anh

31/07/2020 09:30:33 Sáng

Get the ball rolling : bắt đầu điều gì đó, đặc biệt là những thứ lớn lao.

Drop someone a line: viết thư, viết email cho ai đó, giữ liên lạc qua email thư từ, thường dùng trong ngữ cảnh thân mật không trang trọng.

Give somebody a hard time: làm khó ai đó, gây khó khăn cho ai đó.

Read one’s mind: hiểu được tâm trí, ý nghĩ của ai.

You’ve got to be kidding: bạn đang đùa phải không?

Keep an eye on someone/something: để mắt tới, theo dõi, trông giữ, canh giữ ai đó/điều gì đó.

Regardless of (something): bất chấp, không quan tâm tới điều gì đó.

Take it easy: hãy bình tĩnh, hãy thoải mái đi, đừng căng thẳng hay xúc động quá.

Give someone a hand: giúp đỡ ai đó làm gì đó.

Dirt cheap: cực kỳ rẻ, rẻ như bèo.

As easy as pie: rất dễ.

Ngoại ngữ iSUN – Tiếng anh cho mọi lứa tuổi

Nguồn: https://isun.edu.vn