Tin tức

Có tiền là có quyền tiếng Anh nói sao

09/10/2020 11:19:40 Sáng

Money talks: có tiền là có quyền

Chúng ta thường hay nghe câu nói này trong phim hoặc đời sống hằng này

Cùng cách sử dụng Money talks trong đoạn clip sau