Tin tức

Cách thành lập từ kép trong tiếng Anh

21/08/2020 17:20:58 Chiều

Gồm những hình thức chính sau:
1. Danh từ + danh từ 
school – boy : nam sinh
country – girl : cô thôn nữ 
class – room : phòng học 
2. Danh động từ + danh từ 
sitting – room : phòng khách
dining – car : tòa án
drinking – water : uống nước
3. Tính từ + danh từ 
blackboard : bảng đen
redbreast: chim chào mào 
4. Danh từ + giới từ
looker – on : khán giả
passer – by : khách qua đường
5. Động từ + túc từ
pick – pocket : kẻ móc túi
Lịch khai giảng các khóa học tiếng Anh tại ngoại ngữ iSUN xem tại đây

Ngoại ngữ iSUN – tiếng Anh cho mọi lứa tuổi

Nguồn:https://isun.edu.vn