Tin tức

Cách đọc các kí tự văn bản trong tiếng Anh

13/12/2021 15:35:17 Chiều

Cách đọc các kí tự văn bản trong tiếng Anh, cùng iSUN tìm hiểu ngay nhé:

 • Brackets: dấu ngoặc
 • Parentheses: dấu ngoặc tròn
 • Square brackets: dấu ngoặc vuông
 • Curly brackets: dấu ngoặc nhọn
 • Colon: dấu hai chấm
 • Comma: dấu phẩy
 • Ampersand: dấu &
 • Dashes: dấu gạch ngang đầu dòng
 • Exclamation: dấu chấm than
 • Full stop: dấu chấm
 • Hyphen: dấu gạch nối
 • Question mark: dấu chấm hỏi
 • Quotation: dấu ngoặc kép
 • Semicolon: dấu chấm phẩy
 • Slash: dấu gạch chéo
 • At: dấu @
 • Asterisk: dấu *
 • Backslash: dấu chéo ngược \
 • Bullet: dấu •
 • Caret: dấu ∧
 • Ditto mark: dấu “
 • Pound: dấu #
 • Ellipses: dấu ba chấm
 • Percent: dấu %
 • Copyright: Bản quyền ©
 • Trademark: nhãn hiệu ™

Đọc thêm các chuyên mục tiếng Anh hay tại https://isun.edu hoặc fanpage: Ngoainguisun

Nguồn:https://isun.edu.vn