Tin tức

Cách đặt câu hỏi thông dụng trong tiếng Anh

08/10/2021 15:54:25 Chiều

Cách đặt câu hỏi thông dụng trong tiếng Anh, cùng iSUN tìm hiểu và lưu ngay về học chuẩn không cần chỉnh luôn nhé:

1. Cấu trúc với “What”

– What + to be + S ? Hỏi về đồ vật

   Ex: What’s this? This is a book. (Đây là cái gì? Đây là quyển sách)

– What + to be + tính từ sở hữu + name ? Hỏi tên

  Ex: What is your name? My name’s Marry. (Tên bạn là gì? Tên tôi là Marry)

– What + to be + tính từ sở hữu + job ? Hỏi nghề nghiệp

  Ex: What is your job? I’m a doctor. (Nghề nghiệp của bạn là gì? Tôi là bác sĩ)

– What + to be + tính từ sở hữu + nationality ? Hỏi quốc tịch

  Ex: What’s your nationality? I’m Vietnamese.  (Bạn là người nước nào? Tôi là người Việt nam)

– What + kind of + danh từ ? Hỏi về loại

  Ex: What kind of books do you like? I like romantic novels. (Bạn thích đọc loại sách nào? Tôi thích đọc tiểu thuyết tình cảm)

2. Cấu trúc với “Who”

– Who + trợ động từ + V + S ? Hỏi ai làm gì

   Ex: Who can answer the question? (Ai có thể trả lời câu hỏi này?)

– Who + to be + S? Hỏi là ai

  Ex: Who are they? (Họ là ai?)

3. Cấu trúc với “Whom”

– Whom + trợ động từ + V + S ? Hỏi tân ngữ

  Ex: Whom is he talking to? He is talking to Marry. (Anh ấy đang nói chuyện với ai? Anh ấy đang nói chuyện với Marry)

4. Cấu trúc với “Which”

– Which + N + trợ động từ + S + V ? Hỏi về lựa chọn

   Ex: Which fruit do you like? I like apple. (Bạn thích loại quả nào? Tôi thích táo)

– Which + be + N? Câu hỏi lựa chọn

  Ex: Which is your favorite fruit? My favorite fruit is apple. (Bạn thích loại quả nào? Mình thích táo)

– Which grade + to be + S + in ? Hỏi ai học lớp mấy

  Ex: Which grade are you in? I’m in grade 6. (Bạn học lớp mấy? Tôi học lớp 6)

– Which class + to be + S + in ? Hỏi học lớp nào

   Ex: Which class are you in? I’m in class 6A. (Bạn học lớp nào? Tôi học lớp 6A)

5. Cấu trúc với “How”

– How many ? Hỏi số lượng của danh từ đếm được

  Ex: How many pencils do you have? (Bạn có bao nhiêu cái bút chì?)

– How about + V – ing ? Câu mang tính đề nghị

  Ex: How about going to the cinema tonight? (Hay là tối nay đi xem phim đi?)

– How do you + V ? Hỏi cách thức làm việc gì đó?

  Ex: How do you cook this meal? (Bạn nấu món này như thế nào?)

– How long ? Hỏi kéo dài trong thời gian bao lâu?

  Ex: How long have you been waiting? (Bạn đã đợi trong bao lâu?)

– How often? Hỏi mức độ thường xuyên

  Ex: How often do they go to the cinema? Once a week. (Họ thường xuyên đi xem phim không? 1 lần 1 tuần)

– How much ? Hỏi giá cả

  Ex: How much does it cost? (Món đồ này giá bao nhiêu?)

6. Cấu trúc với “When”

– When + trợ động từ + S + V ? Hỏi khi nào

  Ex: When does the movie start? (Bộ phim bắt đầu chiếu vào lúc nào?)

7. Cấu trúc với “Where”

– Where + to be + S ? Hỏi về nơi chốn

  Ex: Where is my notebook? (Quyển sách của tôi ở đâu rồi?)

Đọc thêm những chuyên mục tiếng Anh hay tại https://isun.edu.vn hoặc Fanpage: ngoainguisun

Nguồn: https://isun.edu.vn