Tin tức

Các động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh

22/12/2021 15:05:08 Chiều

Các động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh, cùng iSUN tìm hiểu ngay nhé:

1. Định nghĩa về động từ khiếm khuyết (modal verbs)

– Động từ khiếm khuyết là loại động từ đặc biệt chỉ đi kèm và thực hiện chức năng bổ trợ cho động từ chính trong câu chứ không đứng một mình như một động từ chính trong câu.

– Các động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh: can, could, may, might, must, ought to, should, shall, would, will,..

2. Cấu tạo chung của động từ khiếm khuyết

Cấu trúc: S +Modal Verbs + v (bare-infinitive) luôn có một động từ nguyên mẫu theo sau.

Ex: They can speak French and English. (Họ có thể nói tiếng Pháp và tiếng Anh)

Không biến đổi dạng thứ theo chủ ngữ.

Ex: He can use our phone. (Anh ấy có thể sử dụng điện thoại của chúng tôi)

Khi phủ định thì không cần trợ động từ mà chỉ cần thêm “not” trực tiếp vào phía sau.

Ex: He should lie to his friend. → He should not lie to his friends.

Khi đặt câu hỏi thì không cần trợ động từ mà chỉ cần đảo động từ khiếm khuyết ra trước chủ ngữ.

Ex: He can speak English. → Can he speak English?

Không có các dạng V-ing, V-ed, To V

Ex: Động từ khiếm khuyết must không có dạng musting, musted hay to must.

Tồn tại ở thì Hiện tại và thì Quá khứ đơn.

Ex:

• She can cook meals. ( Cô ấy có thể nấu ăn)

• She could cook meals when she was twelve. (Cô ấy có thể nấu các bữa ăn khi cô ấy mười hai tuổi)

3. Các chức năng của các động từ khiếm khuyết

Khả năng xảy ra:

Chúng ta dùng các động từ can, must, may, might để phỏng đoán khả năng xảy ra một việc nào đó.

Mức độ chắc chắn giảm dần: must, can, may, might.

Khả năng, năng lực, kĩ năng:

Chúng ta dùng các động từ can (hiện tại) và could (quá khứ) để nói về khả năng, năng lực.

Nghĩa vụ và lời khuyên:

Chúng ta dùng các động từ must, ought to, should để thể hiện ý phải làm hay nên làm cái gì đó.

Mức độ bắt buộc giảm dần: must, ought to, should.

Cho phép và xin phép:

Chúng ta dùng các động từ may, might, can, could để thể hiện sự cho phép làm việc gì đó.

Lưu ý:

May là thông dụng nhất.

Might có thể xem là quá khứ của may nhưng không được sử dụng nhiều.

Can có thể dùng khi bạn bè hoặc với người bạn có thể nói chuyện thoả mái.

Could có thể được dùng tương tự với may, nhưng dùng nhiều hơn ở nghĩa quá khứ của can.

Yêu cầu, lời mời lịch sự

Chúng ta có thể dùng các động từ can, could, will, would, shall trong các yêu cầu hay lời mời lịch sự.

Lưu ý:

Shall: là dạng ít gặp nhất

Would/Could: là dạng gặp nhiều nhất trong văn viết.

Can/Will: là dạng thường dùng nhiều trong văn nói.

Ý muốn, lời hứa

Chúng ta dùng will để thể hiện ý muốn làm gì hoặc lời hứa làm gì.

Thói quen.

Chúng ta dùng will (hiện tại) và would (quá khứ) để nói về thói quen.

Đọc thêm các chuyên mục tiếng Anh hay tại https://isun.edu.vn hoặc fanpage: Ngoainguisun.

Nguồn: https://isun.edu.vn

CÁC ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT TRONG TIẾNG ANH
CÁC ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT TRONG TIẾNG ANH