Tin tức

Bluezone là gì?

28/07/2020 16:21:04 Chiều

Bluezone là giải pháp ứng dụng công nghệ định vị Bluetooth năng lượng thấp BLE (Bluetooth low energy). Đây là ứng dụng giúp cảnh báo sớm Covid – 19, để xác định vùng an toàn trong đại dịch Covid.

Các smartphone được cài đặt Bluezone có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách 2m, ghi nhận sự tiếp xúc gần vào lúc nào và trong bao nhiêu lần. Đây là công nghệ tối ưu, giúp kiểm soát các tiếp xúc gần trong thời gian đại dịch bùng phát.

Ngoại ngữ iSUN – Tiếng anh cho mọi lứa tuổi.

Bluezone là gì?
Bluezone là gì?

Nguồn: https://isun.edu.vn