Tin tức

Diss nghĩa là gì ?

21/08/2020 11:09:21 Sáng

Đây là một từ lóng dùng để chỉ thái độ đả kích, phê phán, coi thường, thiếu tôn trọng và nói xấu sau lưng người khác.
Chúng ta có thể bắt gặp từ Diss này nhiều trong môi trường giải trí. Từ này phổ biến đến mức còn có một cụm cố định khác là Rap Diss chỉ các ca sĩ hát Rap sử dụng những nghệ sĩ, đối tượng khác làm mục tiêu công kích trong tác phẩm của họ.
Ví dụ:
Stop dissing her behind her back. Show some respect !
Đừng nói xấu sau lưng cô ấy nữa, hãy tỏ ra tôn trọng đi !
Don’t diss me. man
Đừng nói xấu tôi nữa, các người.

Ngoại ngữ iSUN – tiếng Anh cho mọi lứa tuổi

Diss nghĩa là gì ?
Diss nghĩa là gì ?

Nguồn:https://isun.edu.vn