Tin tức

Cấu trúc đề nghị làm việc gì, xin phép làm việc gì trong tiếng Anh

25/11/2021 15:47:38 Chiều

10 cấu trúc thông dụng trong tiếng Anh, cùng iSUN tìm hiểu ngay nhé:

1. Would you mind + V-ing = Do you mind + V-ing

   (Nhờ, đề nghị ai đó làm một việc gì đó một cách lịch sự)

EX:

+ Would you mind turning the ligh on for me ? (Phiền bạn bật điện lên giúp tôi được không? )

+ Do you mind  helping me with my homework ? (Phiền cậu chỉ tớ làm bài tập với nhé? )

2. Do you mind + mệnh đề if (thì hiện tại) = Would you mind + mệnh đề if (thì quá khứ)

   (Xin phép ai đó làm gì)

Ex:

+ Do you mind if I take your car? (Anh có phiền nếu tôi đi xe của anh không? )

+ Would you mind if I asked you a question?  (Tôi hỏi bạn một câu được chứ? )

3. Can + S + V (inf), please ? = Could + S + V (inf), please ?

   (Đề nghị ai đó làm gì)

Ex:

+ Can you turn the volume down, please? (Bật nhỏ loa đi, được không? )

+ Could you open the window, please? (Làm ơn mở cửa sổ ra được không? )

4. Can I + V (inf) ? = Shall I + V (inf) ?

   (Đề nghị làm gì cho ai đó)

Ex:

+ Can I help you with that? (Tôi giúp bạn việc đó được không? )

+ Shall I give you a hand? (Tôi giúp một tay nhé? )

5. Would you like + N ?

   (Lời mời)

Ex:

  • Would you like a cup of tea? (Cô có muốn dùng một tách trà không? )
  • Would you like a bag? (Cô có cần túi không? )
6. Would you like + pronoun + to + V (inf)

   (Đề nghị làm gì cho ai đó)

Ex:

+ Would you like me to send you a letter? ( Bạn có muốn tôi gửi cho bạn một lá thư không? )

+ Would you like her to tell you? ( Bạn có muốn cô ấy nói với bạn không? )

7. Let’s + V (inf) ?

   (Lời đề nghị cùng làm gì đó)

Ex:

+ Let’s go the movie! ( Đi xem phim nào! )

+ Let’s go swimming! (Đi bơi đi! )

8. What about + V-ing/ N/ N phrase? = How about + V-ing/ N/ N phrase?

   (Gợi ý làm một việc gì đó)

Ex:

+ How about eating out tonight? (Hay là ăn ngoài nhé? )

+ What about another song? (Một bài hát khác nhé? )

9. Why not + V (inf)

   (Lời gợi ý, đề nghị)

+ Why not go to the beach? (Tại sao không đi biển nhỉ? )

+ Why not watch this movie? (Sao không xem bộ phim này nhỉ? )

10. Why don’t + S + V (inf) ?

   (Gợi ý, đề nghị người đối diện làm gì đó)

Ex:

+ Why don’t you wear that white shirt? (Sao cậu không mặc cái áo trắng kia? )

+ Why don’t we go for a walk? (Sao ta không đi dạo một chút nhỉ? )

Đọc thêm các chuyên mục tiếng Anh hay tại: https://isun.edu.vn hoặc Fanpage: Ngoainguisun

Nguồn: https://isun.edu.vn