Hotline0905 96 00 77

Liên Hệmaihuyen02rus@gmail.com

FacebookNgoại Ngữ iSUN

So sánh kém nhau trong tiếng Anh

                                    less + adjective + than
Ví dụ:
            – Girls are less intelligent than boys (Nữ sinh kém thông minh hơn nam sinh )
            – This car is less expensive than that one (Xe hơi này rẻ hơn xe hơi kia,ect…)
CHÚ Ý: Hình thức ” less…than ” không thông dụng bằng hình thức: ” not so…as ” nhất là đối với những tính từ vắn.
Phụ chú:
1. Phân từ quá khứ ( past part ) so sánh bằng hệ thức như sau:
                             as much + past part + as
Ví dụ:
          – He was as much frightened as his friend (Nó cũng sợ như bạn nó )
2. Danh từ cũng có hình thức so sánh bằng nhau:
                                   the same + noun + as
Ví dụ:
                    – Ât has the same address as Giap ( Ât có cùng một địa chỉ như Giap )
                    – The high school is in the same building as the elementary school (Trường trung học cũng ở cùng một ngôi nhà như trường tiểu học )
                    – He came at the same time as I ( Nó đến cùng lúc như tôi )
3. So sánh với những tiếng: similar, like, alike và different
    Hình thức                                                alike: giống nhau
                                   A and B are  –>       similar: giống nhau
                                                                        different: khác nhau
   Ví dụ:
             – My car and yours are alike (or similar )
               Xe tôi và xe anh giống nhau
             – My car and yours are different
               Xe tôi và xe anh khác nhau
Ngoại ngữ iSUN – tiếng Anh cho mọi lứa tuổi
Cơ sở 1: QL1A, khu 11, Đức Nhuận, Mộ Đức
Cơ sở 2: QL1A, thôn Thạch Trụ Tây, Đức Lân, Mộ Đức
Nguồn: http://isun.edu.vn

 

 

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *