Hotline0905 96 00 77

Liên Hệmaihuyen02rus@gmail.com

FacebookNgoại Ngữ iSUN

Liên Hệ

Địa chỉ Trung tâm ngoại ngữ iSUN

Email: center.isun@gmail.com

www.facebook.com/trungtamngoainguisun

Điện thoại: 0905 96 0077 (Cô Huyên)

Tại Quảng Ngãi

 Trụ sở: QL1A, Khu 11, Đức Nhuận, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Cơ sở 2: QL1A, Thôn Thạch Trụ Tây, Đức Lân, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Trung tâm ngoại ngữ iSUN trực thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Giáo dục MH Education

Mã số thuế: 4300823474

Tài khoản Ngân hàng Ngoại Thương Vietcombank Quảng Ngãi

STK: 0271001086486