Hotline0905 96 00 77

Liên Hệmaihuyen02rus@gmail.com

FacebookNgoại Ngữ iSUN

Từ dùng thay cho tính từ trong tiếng Anh

1. Phân từ hiện tại ( Present participle )
A sleeping lion     : con sư tử đang ngủ
A fading flower    : chiếc hoa tàn
A singing bird      : con chim đang ca
2. Phân từ quá khứ ( Past participle )
Ví dụ:
A broken cup     : chiếc tách  vỡ
A burnt house    : ngôi nhà bị cháy
CHÚ Ý: phân từ hiện tại bao giờ cũng có nghĩa chủ động, phân từ quá khứ có nghĩa thụ động.
Hãy chú ý sự khác nhau giữa những từ:
     pleased    =  pleasing
     interested =  interesting
     amused   =  amusing
     tired     =  tiring
3. Trạng từ ( đi theo phân từ không đặt rõ ra )
Ví dụ:
The down (going) train : chuyến xe lửa đi xuống
The up (going) train : chuyến xe lửa đi lên
The then (reigning) king : Vua cai trị hồi đó
4. Danh từ hoặc danh động từ (verbal noun )
Ví dụ:
 A flower – girl   : cô gái bán hoa 
 A wood  – table : cái bàn gỗ
 A sleeping  – room  : phòng ngủ

Ngoại ngữ iSUN – tiếng Anh cho mọi lứa tuổi
Cơ sở 1: QL1A, khu 11, Đức Nhuận, Mộ Đức
Cơ sở 2: QL1A, thôn Thạch Trụ Tây, Đức Lân, Mộ Đức
                                                                                                                                                            Nguồn: http://isun.edu.vn

 

 

 

 

 

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *