Hotline0905 96 00 77

Liên Hệmaihuyen02rus@gmail.com

FacebookNgoại Ngữ iSUN

So sánh hơn trong tiếng Anh ( the comparative of superiority )

1. Với tính từ một vần, ta theo hệ thức dưới đây:
                       tính từ + er than
 Ví dụ:
            – My ruler is shorter than yours ( cây thước của tôi ngắn hơn cây thước của anh )
            – My pencil is sharper than yours ( cây viết chì của tôi nhọn hơn cây viết chì của anh )
 CHÚ Ý:
  a. Tính từ tận cùng bằng ” y ” có phụ âm đi trước ta phải đổi ” y ” thành ” i ” rồi mới thêm er
  Ví dụ:
            dry     –>     drier
            Nhưng: gay     –>    gayer ( vì trước ” y ” là một nguyên âm )
 b. Tính từ tận cùng bằng ” e ” câm, ta chỉ cần thêm ” r “
  Ví dụ:
            large     –>   larger
            wide     –>   wider, etc.
 c. Tính từ một vần tận cùng bằng một phụ âm có một nguyên âm đi trước, ta phải gấp đôi phụ âm tận cùng rồi mới thêm ” er “
  Ví dụ:
            hot      –>   hotter
            thin     –>   thinner
            red     –>    redder etc…
 nhưng long  –>  longer vì trước ” g ” không phải là nguyên âm, nhưng là phụ âm ” n “
2. Với tính từ nhiều vần, ta theo hệ thức dưới đây:
                         more + tính từ + than
  Ví dụ:
             – Dalat is more beautiful than Nha Trang ( Đà Lạt đẹp hơn Nha Trang )
             – This lesson is more difficult than that one ( bài học này khó hơn bài học kia )
   Ngoại ngữ iSUN – tiếng Anh cho mọi lứa tuổi
   Cơ sở 1: QL1A, khu 11, Đức Nhuận, Mộ Đức
   Cơ sở 2: QL1A, thôn Thạch Trụ Tây, Đức Lân, Mộ Đức
                                                                                                                                                               Nguồn: http://isun.edu.vn

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *