Hotline0905 96 00 77

Liên Hệmaihuyen02rus@gmail.com

FacebookNgoại Ngữ iSUN

So sánh bậc nhất trong tiếng Anh ( superlative )

1. Với tính từ một vần, ta theo hệ thức dưới đây:
                          The tính từ + est
   Ví dụ:
              – She is the tallest girl in the city ( cô ta là cô gái cao nhất trong tỉnh )
              – Today is the hottest day of this month ( hôm nay là ngày nóng nhất trong tháng này )
2. Với tính từ nhiều vần ta theo hệ thức dưới đây:
                          the most + tính từ 
   Ví dụ:
              – This is the most difficult lesson ( Đây là bài học khó nhất )
 PHỤ CHÚ:
1. Các tính từ hai vần tận cùng bằng ‘ y ‘, ‘ le ‘, ‘ er ‘, ‘ ow ‘ đều được coi như có một vần khi lên so sánh hơn và so sánh nhất.
   Ví dụ:
              pretty     –>   prettier   –> the prettiest
              gentle     –>   gentler   –>  the gentlest
              clever     –>   cleverer  –> the cleverest
              narrow   –>  narrower  –>  the narrowest
2. Tính từ kép:
 Phần lớn tính từ kép là nhiều vần, lên bậc so sánh hơn và so sánh nhất bằng cách thêm more và the most.
   Ví dụ:
          heart – rending   –>  more heart – rending   –> the most heart – rending
 Tuy nhiên với những tính từ kép bởi hai tính từ, chỉ có tính từ thứ nhất đổi mà thôi.
   Ví dụ:
              hard – working   –>  harder – working  –> the hardest – working
              good – natured   –>  better – natured   –> the best – natured
 Ngoại ngữ iSUN – tiếng Anh cho mọi lứa tuổi.
 Cơ sở 1: QL1A, khu 11, Đức Nhuận, Mộ Đức
 Cơ sở 2: QL1A, thôn Thạch Trụ Tây, Đức Lân, Mộ Đức
Nguồn: http://isun.edu.vn

        
           

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *