Hotline0905 96 00 77

Liên Hệmaihuyen02rus@gmail.com

FacebookNgoại Ngữ iSUN

Cách thành lập tính từ kép trong tiếng Anh

* Tính từ kép thành lập theo những thể thức dưới đây:
                                 adj + adj
          – dark-blue     : xanh thẫm
          – dark-red      : đỏ thẫm
          – red-hot        : nóng đỏ…
 CHÚ Ý: dịch sang tiếng Việt theo thứ tự ngược với tiếng Anh
                                 Noun + adj
          – snow-white     : trắng như tuyết
          – coal-black       : đen như than
          – blood-red       : đỏ như máu
 CHÚ Ý: loại tính từ kép này là hình thức so sánh bằng nhau rút gọn:
          snow-white     = as white as snow
          coal-black       = as black as coal
          blood-red        = as red as blood,etc…
                               adj + noun + ed
          dark-eyed: có mắt huyền
          short-haired: có tóc ngắn
          ash-colored: có màu tro…

 CHÚ Ý: loại tính từ ghép này thật đặc biệt vì nó có thể thay thế được mệnh đềtính từ
     – Ví du:
          – I see a person whose beard is long –> I see a long-bearded person.
            ( Tôi thấy một người có bộ râu dài )
          – We meet a girl who has round eyes  –> We meet a round-eyed girl
            ( Chúng tôi gặp một cô gái mắt tròn )
                                Noun + past part 
              snow-covered: có tuyết phủ
              tree-bordered: có cây viền hai bên
              horse-drawn: có ngựa kéo
 Ngoại ngữ iSUN – tiếng Anh cho mọi lứa tuổi
 Cơ sở 1: QL1A, khu 11, Đức Nhuận, Mộ Đức
 Cở sở 2: QL1A, thôn Thạch Trụ Tây, Đức Lân, Mộ Đức
                                                                                                                                                                 Nguồn: http://isun.edu.vn
 

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *