Hotline0905 96 00 77

Liên Hệmaihuyen02rus@gmail.com

FacebookNgoại Ngữ iSUN

Cách dùng sở hữu cách trong tiếng Anh ( the possessive case )

1. Trường hợp dùng sở hữu cách 
 a. Sở hữu cách áp dụng cho các danh từ chỉ người ta, súc vật.
 Ví dụ:
     – My father’s car:  xe hơi của bố tôi
     – The cat’s tail:    đuôi của con mèo
 b. Sở hữu cách áp dụng cho tất cả các tiếng có danh động từ ( gerund ) theo sau:
 Ví dụ:
     – The leaves falling makes me homesick ( cảnh lá rụng làm tôi nhớ nhà )
     – The clock’s being slow spoils the programme ( đồng hồ chậm làm hỏng chương trình )
 c. Sở hữu cách cũng áp dụng cho các danh từ chỉ thời gian và khoảng cách.
 Ví dụ:
     – An hour’s talk                   : một cuộc nói chuyện lâu một tiếng
     – A two kilometers’ walk   : một cuộc đi bộ dài hai cây số
2. Trường hợp không dùng sở hữu cách.
 a. Không dùng sở hữu cách cho tính từ chỉ vật bất động.
 Ví dụ:
     – The food of a tree : gốc cây 
     – The top of the mountain : đỉnh núi
 b. Không dùng sở hữu cách cho tính từ dùng như danh từ
 Ví dụ:
     – The needs of the poor : nhu cầu của giới nghèo
     – The qualities of the Japanese: đức tính của người Nhật
3. Trường hợp dùng thừa sở hữu cách, vẫn còn thấy trong đặc dụng ngữ.
 A friend of my father’s : một người bạn của bố tôi
 A friend of mine : một trong số người bạn của tôi…

Ngoại ngữ iSUN – tiếng Anh cho mọi lứa tuổi
Cơ sở 1: QL1A, khu 11, Đức Nhuận, Mộ Đức
Cơ sở 2: QL1A, thôn Thạch Trụ Tây, Đức Lân, Mộ Đức
                                                                                                                                                             Nguồn: http://isun.edu.vn

 

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *