Hotline0905 96 00 77

Liên Hệmaihuyen02rus@gmail.com

FacebookNgoại Ngữ iSUN

Cách dùng đại từ sở hữu trong tiếng Anh

1. Đại từ sở hữu thay thế cho tính từ sở hữu và danh từ.
               poss. pron = poss. adj + noun
  Ví dụ:
     – I have my book, you have yours ( your book )
2. Đại từ sở hữu có thể dùng như:
 a. Chủ từ 
  Ví dụ:
     – I do not read your books, mine are sufficient. ( Tôi không đọc sách của anh, sách của tôi đủ rồi )
  Ví dụ:
     – That pen is your; I cannot see mine ( Cái bút đó là của anh, tôi không thấy cái của tôi )
 b. Bổ túc từ cho một giới từ
  Ví dụ:
     – Put your hat behind mine ! ( Hãy để cái nón anh đằng sau cái nón của tôi )
 Ngoại ngữ iSUN – tiếng Anh cho mọi lứa tuổi
 Cơ sở 1: QL1A, khu 11, Đức Nhuận, Mộ Đức
 Cơ sở 2: QL1A, thôn Thạch Trụ Tây, Đức Lân, Mộ Đức
                                                                                                                                                             Nguồn: http:// isun.edu.vn

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *